• AKCIJE KAMERA I ALARMA

    Kamere, oprema i alarmni sustavi po povoljnim cijenama

    Alarmni sustav komplet sa ugradnjom i projektnom dokumentacijom, kamere visoke rezolucije, kompleti sigurnosnih sustava i drugo po veoma povoljnim cijenama i uz mogućnost potrošačkog zajma do 60 rata

    AKCIJE KAMERA I ALARMA

Licenca sukladno zakonu o privatnoj zaštiti

 

Licenca sukladno zakonu o privatnoj zaštiti

Licenca sukladno zakonu o privatnoj zaštiti

VRLO POVOLJNO IZRADA DOKUMENTACIJE I PRILAGODBA NOVOM ZAKONU O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA

Dana 22. studenog 2007.g. u Zagrebu, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na temelju članka 13. Zakona o privatnoj zaštiti ("Narodne novine", broj 68/03.) i članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91. i 103/96.), povodom zahtjeva trgovačkog društva "VIDEO SIGURNOSNI SUSTAVI" d.o.o., Sesvete, II Gupčeva 17, za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne-tehničke zaštite, donosi RJEŠENJE; I. Odobrava se trgovačkom društvu "VIDEO SIGURNOSNI SUSTAVI" d.o.o., Sesvete, II Gupčeva 17, obavljanje djelatnosti privatne zaštite - tehničke zaštite. II. Odgovorna osoba za poslove tehničke zaštite trgovačkog društva "VIDEO SIGURNOSNI SUSTAVI" d.o.o., Sesvete, II Gupčeva 17, je ROBERT FERČEK dipl.ing., sin Ivana i Jelene, rođenog 01.12.1972. godine u Zagrebu. OBRAZLOŽENJE; Trgovačko društvo "VIDEO SIGURNOSNI SUSTAVI" d.o.o., Sesvete, II Gupčeva 17, podnijelo je ovom Ministarstvu dana 06.09.2007. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite - tehničke zaštite. U provedenom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 13. Zakona o privatnoj zaštiti zbog čega je riješeno kao u izreci rješenja. Po broju 511-01-75-UP/I-6343/7-07.3/4

Veleprodajna cijena:
Maloprodajna cijena:

Isprintaj cijene za Licenca sukladno zakonu o privatnoj zaštiti