• ALARMI I ALARMNI SUSTAVI

  Postoje dvije vrste alarmnih sustava; žični i bežični.

  Po svim svojim karakteristikama i sigurnosnim normama, bežični alarm identičan je žičnom alarmu. Ipak, bežični alarmi su jednostavni za krajnjeg korisnika a i mogućnost dodatnih proširenja i aplikacija nasuprot žičanim alarmima je neusporediva

  ALARMI I ALARMNI SUSTAVI

Sigurnosni sustavi - Tehnologija

 

SMAC-M

SMAC-M

SMAC-M je revolucionarna metoda video kompresije razvijena za napredne sustave video nadzora. Način kompresije jest vektorska kvantizacija, implementirana je hardverski, a razvijena od strane TeleEye grupe. SMAC-M je prvi video koder na svjetskom tržištu koji koristi "multi-stream" tehnologiju kodiranja i daje rješenje (sukobljenim) zahtjevima istovremenog snimanja i prijenosa videa. Karakteristike

RX Serija video servera

 • Specijalno dizajniran za TeleEye RX Seriju video servera
 • Odvojeni slijedovi podataka za snimanje i transmisiju
 • Daje 5 neovisnih i istovremenih digitalnih video slijedova sa različitim brzinama (bit rates) koje se koriste za real-time video snimanje te za prijenos videa putem LAN-a, broadband Interneta, telefonskih linija i mobilnih mreža
 • Rezultat je istovremena transmisija i snimanje videa bez degradacije u brzini i kvaliteti video zapisa. TeleEye uređaji istovremeno izvršavaju 5 nezavisnih video kompresija: za snimanje u DVD kvaliteti, za prijenos na LAN mreži, za prijenos putem broadbanda (ADSL), za prijenos putem dial up (telefonskih) i mobilnih mreža. Prilagođavajući se raspoloživom kapacitetu mreže i optimizirajući kompresiju isporučuje se visoka kvaliteta i brzina videa. Brza video transmisija može se izvršavati putem ADSL, ISDN i telefonskih linija dok se video u DVD kvaliteti šalje putem LAN mreže i digitalno se snima, na ugrađenom tvrdom disku, brzinom do 200 sličica u sekundi i rezoluciji do 720×576 piksela (DVD kvaliteta).

SMAC-M - usporedbaZa razliku od tradicionalnih video kodera poput JPEG2000, M-JPEG ili MPEG-4 koji komprimiraju dolazni video i daju samo jedan video slijed (video stream) koji se koristi i za snimanje i za prijenos videa, SMAC-M generira višestruke i nezavisne video slijedove koji omogućavaju istovremeni prijenos videa putem različitih komunikacijskih kanala i DVD kvalitetu snimanja. Na taj način više korisnika istovremeno može koristiti video sustav i ostvariti maksimalnu brzinu prijenosa videa bez obzira na koji način su spojeni na video server, ne utječući jedan na drugog. SMAC-M omogućava stvarno i beskompromisno rješenje istovremenog višestrukog prijenosa videa uz DVD kvalitetu snimanja. SMAC-M ima bolje karakteristike kompresije u usporedbi sa MPEG-4 tehnologijama. Na tvdrom disku iste veličine, TeleEye RX serveri sa SMAC-M tehnologijom kodiranja mogu snimiti 40% više videa nego MPEG-4 uređaji te 4 puta više nego MJPEG ili JPEG2000 uz istu rezoluciju, kvalitetu i brzinu osvježavanja videa. Kod prijenosa videa putem broadband interneta (ADSL), SMAC-M je oko 50% brži nego MPEG-4. Karakteristike snimanja
Karakteristike snimanjaSMAC-M: zahtjeva 40% manje diskovnog prostora nego MPEG-4
Usporedba prijenosa:
Prijenos na LAN mreži (100Mbps) - prve dvije kolone
Prijenos na ADSL-u (640kbps) - druge dvije kolone
Usporedba prijenosaSMAC-M vrši 50% brži prijenos videa na LAN i ADSL-u nego MPEG-4

sureLINK

sureLINK

sureLINK tehnologija omogućava udaljeno spajanje na sve TeleEye video servere koji su na Internet spojeni putem broadband veze sa dinamičkom IP adresom (ADSL). ADSLsureLINK je grupa dodatnih funkcija, servisa i softvera koji su ugrađeni u sve TeleEye video servere i transmitere. Korištenjem sureLINK tehnologije TeleEye uređaji rade na Internetu ekonomično budući da osim stalne internet veze (fiksna IP adresa) mogu raditi i na jeftinoj (ADSL) vezi sa dinamičkom IP adresom te na GPRS, 3G i UMTS vezama koje također koriste dinamičko adresiranje. Prednosti korištenja sureLINK Adrese: Jednostavno u vaš TeleEye video server upišete adresu koju želite u obliku “www.NEŠTO.NEŠTO.teleeye.net” na primjer “www.rxdemo.pula.teleeye.net”. Tada tu adresu slobodno možete koristiti za spajanje na vaš video server sa bilo kojeg računala na Internetu. Prednosti korištenja sureLINK-a su:

 • Nije potrebno pamtiti komplicirane brojčane adrese vašeg video servera poput npr. 210.177.50.156
 • Ne trebate brinuti o promjeni dinamičke IP adrese video servera budući je sureLink adresa fiksna i vezana je samo za jedan uređaj. Dinamička IP adresa uređaja može se mijanjati, ali se sureLink adresa ne mijenja
 • sureLINK adresa može se koristiti za povezivanje na TeleEye video server i putem standardnih web preglednika (npr. IE, Netscape).

BS 8418 tehnologija

BS 8418 tehnologija

Kodeks rada - BS 8418: 2003 jest vodič za dizajn, razvoj, instalaciju, korištenje i daljinski nadzor detektorski aktiviranih CCTV sustava. To je Britanski standard kojim se mimimiziraju lažni alarmi koji pristižu u alarmne centre. Zašto BS 8418 sukladnost? Iako je BS 8418 Britanski standard, priznat je kao jedan od najprofesionalnijih i najpouzdanijih standarda u CCTV industriji. Koristi od BS 8418 sukladnosti:

 • BS 8418 sukladnost omogućava efikasan nadzor vaših prostora.
 • BS 8418 sukladnost daje vam bržu reakciju Policije i/ili zaštitarske službe u slučaju stvarnog alarma.
 • BS 8418 sukladnost garantira vam visokokvalitetan dizajn i instalaciju CCTV sustava.
 • BS 8418 sukladnost smanjuje intervencije zbog lažnih alarmnih dojava.
 • Sustavi koji su BS 8418 sukladni mogu smanjiti troškove osiguranja.

Tipična konfiguracija BS 8418 sukladnog sustava Tipična konfiguracija BS 8418 sukladnog sustava

Network CCTV

Network CCTV

Mrežni videonadzorni sustavi omogućavaju korisnicima da gledaju, nadgledaju i snimaju video ( i audio) putem mreža kao što su LAN mreže, širokopojasni Internet, telefonske i mobilne mreže. U odnosu na tradicionalne analogne sustave video nadzora mrežni sustavi prenose video sa udaljenih lokacija od bilo kuda i u bilo koje vrijeme prema korisniku bez obzira na njegovu lokaciju. Korištenjem mrežnih sustava video nadzor postaje prikladan i komforan, nudi platformu za integraciju kao i za razvoj mnogih drugih aplikacija kod kojih je kvalitetna živa video slika sa udaljenih lokacije od velikog značenja. Osnovne karakteristike:

 • Fleksibilno povezivanje: LAN, ADSL, PSTN (telefonska linija), Internet, mobilne mreže…
 • Real-time i kristalno čisti video
 • Digitalno video snimanje
 • Inteligentno i automatsko upravljanje događajima (detekcija kretanja, aktivacija alarma, video loss, itd.)
 • Telemetrijska kontrola (PTZ kamere, daljinsko upravljanje relejima, itd.)
 • Skalabilna arhitektura
 • Nadzor preko Interneta i mobilnih mreža
 • Sustavi mrežnog video nadzora prikladni su za različite aplikacije u različitim industrijama
 • Za detalje pogledajte sekciju Aplikacije

Mogućnost daljinskog video nadzora smanjuje troškove Dostupnost video informacija sa udaljene lokacije omogućuje drastično smanjenje troškova transporta prema nadziranim lokacijama (i nazad) ne računajući brzinu kojom video informacija dolazi (i time povećava efikasnost). Ovu karakteristiku najviše cijene alarmni centri (za vizualnu verifikaciju alarmnih situacija kod svojih klijenata čiju imovinu čuvaju i nadziru), ali i sami vlasnici koji u svakom trenutku, bez obzira gdje se nalazili, mogu provjeriti svoju imovinu, kontrolirati radni proces i sl. Fleksibilnost Digitalni mrežni video nadzorni sustavi su fleksibilni, jer omogućavaju prijenos video informacije putem raznih komunikacijskih kanala ( lokalna mreža, Internet, telefonska linija, ISDN, mobilne mreže) čime se korisnik ne izlaže dodatnim troškovima već koristi ono čime raspolaže. Skalabilnost Digitalni sustavi jednostavno se prilagođavaju potrebama korisnika, jer su dizajnirani da omoguće "plug & play" funkcionalnost kako za male i jednostavne tako i za velike kompleksne CCTV instalacije. Integracija Mrežni video nadzorni sustavi lako se i jednostavno integriraju u postojeće mrežne kapacitete kojima korisnik raspolaže. Isto tako, ako korisnik već raspolaže sa analognim CCTV sustavom prelazak na digitalni sustav ne znači da treba mijenjati i kvalitetne analogne kamere. Mrežna video tehnologija omogućava digitaliziranje analognih video informacija . Manji ukupni troškovi Mrežni video nadzor pojeftinjuje ukupnu investiciju, jer za svoj rad koristi istu infrastrukturu i opremu (računala i lokalna mreža), smanjuje troškove instalacije (mrežni kabel je jeftiniji i jednostavniji za instalaciju), smanjuje troškove održavanja (održava se samo jedna mreža za sve funkcije unutar poduzeća), smanjuje troškove korištenja (pohrana digitalnog videa je jeftinija i efikasnija od snimanja na video traku), jednostavnije pretraživanje snimljenog videa, jeftiniji servis (manje pokretnih djelova podložnih habanju, jeftinije komponente, poput tvrdih diskova, čija je cijena u stalnom padu…) Zaštićena investicija – Ulaganje za budućnost Mrežna tehnologija prijenosa video slike zasnovana je na standardnim protokolima i lako se integrira sa opremom različitih proizvođača kao i sa novim, tek nadolazećim, komunikacijskim tehnologijama (ADSL, UMTS,...). Konfiguracija mrežnog videonadzornog sustava Konfiguracija mrežnog videonadzornog sustava