• ALARMI I ALARMNI SUSTAVI

  Postoje dvije vrste alarmnih sustava; žični i bežični.

  Po svim svojim karakteristikama i sigurnosnim normama, bežični alarm identičan je žičnom alarmu. Ipak, bežični alarmi su jednostavni za krajnjeg korisnika a i mogućnost dodatnih proširenja i aplikacija nasuprot žičanim alarmima je neusporediva

  ALARMI I ALARMNI SUSTAVI

Alarmni centri

 

Alarmni centri

Alarmni centri

Klasični CCTV sustavi često dojavljuju lažne alarme uslijed promjene raznih uvjeta rada, kao što su promjene temperature ili vlažnosti, problemi sa telefonskim linijama i slično. Lažni alarmi rezultiraju bespotrebnim i skupim angažiranjem interventnih službi te smanjuju oprez i koncentraciju zaštitarskog osoblja.

Odnedavno su veliki alarmni centri u Velikoj Britaniji i Hong Kongu prešli na TeleEye CCTV sustave kao bazu daljinskog video nadzora i verifikacije alarma, kako bi eliminirali probleme lažnih alarma.

Daljinski Video sigurnosni CCTV sustav pruža korisnicima brzo, real-time, pouzdano i efikasno rješenje daljinskog video nadzora i verifikacije alarma.

Njegove su osnovne značajke:

 • automatski povratni poziv i vizualna verifikacija po aktiviranju alarma
 • vrhunski prijenos snimke za verifikaciju
 • log datoteke alarma za jednostavni pregled
 • istovremeni nadzor više lokacija
 • lozinke za zaštitu od neovlaštenog pristupa
 • pouzdan rad sa ugrađenom dijagnostikom i vraćanjem u normalno stanje

Na daljinske TeleEye CCTV sustave mogu se spojiti i alarmni senzori (16 alarmnih ulaza) poput detektora pokreta, magnetskih kontakata (prozori, vrata), detektori dima itd. Po aktiviranju alarma, osoblje u alarmnom centru može gledati snimke uživo sa lokacije te kontrolom pan/tilt/zoom pokretne kamere pregledati lokaciju prije poduzimanja daljnjih koraka. Pored toga, može se pohraniti i kompletan događaj počevši od prealarmnih do postalarmnih zbivanja. Policija tada može koristiti kompletan video zapis u istražne svrhe. TeleEye opremu uz Video Sigurnosne Sustave koriste i velike zaštitarske tvrtke poput Securitas, Chubb, Visual Alarm Verification itd. ALARMI - Saznajte više o alarmima