VRLO POVOLJNO IZRADA DOKUMENTACIJE I PRILAGODBA NOVOM ZAKONU O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA

Dana 22. studenog 2007.g. u Zagrebu, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na temelju članka 13. Zakona o privatnoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 68/03.) i članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, broj 53/91. i 103/96.), povodom zahtjeva trgovačkog društva “VIDEO SIGURNOSNI SUSTAVI” d.o.o., Sesvete, II Gupčeva 17, za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne-tehničke zaštite, donosi RJEŠENJE; I. Odobrava se trgovačkom društvu “VIDEO SIGURNOSNI SUSTAVI” d.o.o., Sesvete, II Gupčeva 17, obavljanje djelatnosti privatne zaštite – tehničke zaštite. II. Odgovorna osoba za poslove tehničke zaštite trgovačkog društva “VIDEO SIGURNOSNI SUSTAVI” d.o.o., Sesvete, II Gupčeva 17, je ROBERT FERČEK dipl.ing., sin Ivana i Jelene, rođenog 01.12.1972. godine u Zagrebu. OBRAZLOŽENJE; Trgovačko društvo “VIDEO SIGURNOSNI SUSTAVI” d.o.o., Sesvete, II Gupčeva 17, podnijelo je ovom Ministarstvu dana 06.09.2007. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – tehničke zaštite. U provedenom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 13. Zakona o privatnoj zaštiti zbog čega je riješeno kao u izreci rješenja. Po broju 511-01-75-UP/I-6343/7-07.3/4

Veleprodajna cijena:
Maloprodajna cijena: