Ukupni iznos obročne kupnje preračunava se u EUR po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan nastanka transakcije. Rata zajma preračunava se u kune na dan generiranja računa po srednjem tečaju HNB-a važečem na datum zatvaranja mjesečnog DC računa.

Veleprodajna cijena:
Maloprodajna cijena: