ALARMI I ALARMNI SUSTAVI

Postoje dvije vrste alarmnih sustava; žični i bežični.

Po svim svojim karakteristikama i sigurnosnim normama, bežični alarm identičan je žičnom alarmu. Ipak, bežični alarmi su jednostavni za krajnjeg korisnika a i mogućnost dodatnih proširenja i aplikacija nasuprot žičanim alarmima je neusporediva

VIDEO NADZOR NAJAM
najam profesionalnog sustava nadzora

ALARMNI SUSTAVI – PROTUPROVALNA ZAŠTITA

Alarmni sustav podrazumijeva elektroničku zaštitu objekta komponentama koje detektiraju ulazak u štićeni prostor i vrše zvučno-svjetlosnu uzbunu i dojavu putem digitalne komunikacije na privati telefonski broj korisnika ili zaštitarsku kuću. 

Osnovni elementi alarmnog sustava su:

 •  protuprovalna centrala sa pričuvnim napajanjem i komunikatorom;
 • tipkovnica / daljinski upravljač;
 • detektori pokreta i kontakta;
 • alarmna sirena sa zvučnom i svjetlosnom signalizacijom

 

Dodatne komponente detekcije stanja okoline:

 • vatrodojavni detektor;
 • detektor plina;
 • detektor poplave / vlage

Alarmni sustavi su dijele na:

žičani sustavi

sve periferne komponente alarmnog sustava su povezane kabelom na protuprovalnu centralu. Centrala je kabelom spojenja napajanje 230V i telefonsku liniju.

bežični sustavi

sve periferne komponente alarmnog sustava su bežično povezane na protuprovalnu centralu. Centrala je kabelom spojenja napajanje 230V i telefonsku liniju.

hibridni sustavi

sve kombinacija žičanih i bežičnih elemenata.

Funkcioniranje i dijelovi sustava protuprovale

Protuprovalna ili alarmna centrala – ona je “mozak” sustava koji procesuira radnje dobivene od ulaznih elemenata i šalje informacije izvršnim elementima.

Ulazni elementi su elementi detekcije stanja prostora, dok se izvršni elementi odnose na dojavu. Alarmna centrala će prilikom aktivacije sustava (šifrom na tipkovnici) uključiti detektore pokreta u prostorijama i magnete na vratima i prozorima u stanje pripravnosti detekcije. Prilikom prodora u prostor, centrala će izvršiti dojavu paljenjem sirene i telefonskim / GSM / IP pozivom prema definiranoj osobi.

Sve komponente sustava su zaštićene tamper zaštitom od pokušaja sabotaže sustava skidanjem ili uništavanjem elemenata!

Tipkovnica – upravljački je dio alarmnog sustava. Ima opcije uključenja, isključenja, ili djelomičnog uključenja alarmnog sustava. Tipkovnice najčešće imaju ugrađen LCD zaslon za prikaz informacija o statusu alarmnog sustava, a sve češće se koriste u kombinaciji s kodiranim daljinskim upravljačima. 


Izvedbe tipkovnica: LED tipkovnica, LCD tipkovnica, Touchscreen tipkovnica, RFID tipkovnica (prihvaća aktivaciju kodiranim karticama ili privjescima)

Detektori – alarmni senzori ili detektori su elementi detekcije stanja i kretanja u prostoru. Funkcioniraju tako da prilikom kretanja toplog tijela u pokretu algoritmom očitavaju radi li se o gabaritima kretanja osobe i javljaju centrali status. Navedeni algoritmi razlikuju vrstu isijavanja topline od sunca, radijatora ili kućnih ljubimaca.

Razlikujemo vanjske detektore i unutarnje detektore.

Unutarnji detektori:

 • PIR detektor s fresnel lećom – detektor koji aktivira alarm detekcijom topline (mogu biti širokokutni ili uskozračni, tzv. zavjese “curtain”)
 • PIR + MW detektori s fresnel lećom – detektor koji uz pomoć PIR detekcije topline kombinirane s 24GHz mikrovalnom detekcijom prepoznaje kretnju i smanjuje mogućnost lažnih alarma

Vanjski detektori:

 • PIR + MW detektori s fresnel lećom u vodotijesnom kućištu – detektor koji uz pomoć PIR detekcije topline kombinirane s 24GHz mikrovalnom detekcijom prepoznaje kretnju i smanjuje mogućnost lažnih alarma. Otporan je na utjecaj vlage, prašine i sunca
 • Barijere – komponente detekcije pokreta na način da između dvije barijere prolaze nevidljive infracrvene zrake. Kad se zrake presijeću prolaskom osobe između elemenata, nastaje alarmna uzbuna. Barijere se najčešće postavljaju uz ograde kako bi se zaštitilo ulazak od preskakanja ili rezanja.

Detektori otvaranja:

 • magnetski kontakti – ugrađuju se u vrata i prozore. Prilikom otvaranja, javljaju centrali promjenu stanja i centrala vrši uzbunu zvučno-svjetlosnom signalizacijom i komunikacijom.

Panik tipka – Skrivena tipka koja se koristi u novčarskim institucijama za tihu dojavu alarma. Prilikom prepada, korisnik može aktivirati panik tipku i alarmna centrala će bez zvučno-svjetlosne signalizacije javiti zaštitaru informaciju opasnosti od prepada.

Sirene – razlikujemo unutarnje i vanjske sirene.

Sirene u unutarnjem prostoru koriste jačinu zvuka oko 85dB, a vanjske oko 105 dB i više.

Mogu biti sa svjetlosnom signalizacijom (bljeskalica) ili bez.

Dodatne mogućnosti alarmnih sirena su antifoam zaštita koja detektira pokušaj sabotaže punjenjem pur-pjene u samu sirenu. 
 

Zakonom su propisane kategorije protuprovalne zaštite prema namjeni objekta i standardiziranoj procjeni ugroženosti.

Zakon o zaštiti novčarskih institucija, NN 56/15 (30.05.2015.) – određuje kategoriju zaštite određenog objekta prema kojoj propisuje obavezne elemente protuprovalne zaštite.

Izdvajamo Čl.13.
“(1) Svaka poslovnica novčarske institucije dužna je za neprekidno nesmetano funkcioniranje sustava tehničke zaštite osigurati rezervno napajanje električnom energijom putem UPS uređaja ili rezervnih baterija ili na drugi način u trajanju od najmanje 30 minuta.

(2) Poslovnice te svi uređaji za uplatu, isplatu i pohranu gotovog novca i vrijednosti dužni su imati neprekidnu nadziranu zaštićenu komunikaciju s dojavnim centrima intervencije, a u slučaju nenadzirane komunikacije ili prekida komunikacije potrebno je osigurati pričuvni fizički odvojeni komunikacijski kanal, koji može biti i GSM/GPRS komunikator.

(3) Ako postoje tehničke mogućnosti, sustavi video-nadzora iz članka 8. i protuprovalni i protuprepadni sustavi iz članka 12. ovoga Zakona mogu biti spojeni i na tehničke sustave Ministarstva unutarnjih poslova.”