i-XIR100H

PIR, domet 15m, kut detekcije 100°, premostiv alarmni LED, zaštita od bijelog svjetla, brojač alarmnog pulsa, antivandal zaštita.

Veleprodajna cijena:
Maloprodajna cijena:

Share this post